Nyheter


Empowerment Nepal blir Pastoral Leadershop Training

Två nya rapporter:

Rapport från Indien, feb 2019
Rapport från Nepal, mars 2020
Hans sundberg
Hans Sundberg, pastor, Theol.Doct.

INVOLVERAD I VÄRLDSMISSIONEN?
BLI EN MISSIONSARBETARE!

På några decennier har det vuxit fram en nytestamentlig kyrka i Nepal! Från bokstavligt ingen kristen till nära två miljoner idag. Denna gigantiska förändring har ägt rum på mindre än femtio-sextio år. Guds Ande har lett människor till Jesus och det de har sett hos Honom har förändrat deras liv. Antalet kristna har ökat dramatiskt de senaste tio åren.

Nu kan du bidra till fördjupning genom levande församlingar som tydligare kan vara salt och ljus i sitt samhälle. Projektet PLT/fd Empowerment Nepal/ kommer att ge en fördjupad kunskap i Bibelns budskap. Detta samtidigt som församlingarna i allt större omfattning sänder människor ut att plantera nya församlingar och att vinna nya människor för Jesus.

Vi samarbetar med en församlingsrörelse som leds av pastor Raju Sundas i Hosanna i Kathmandu, detta nätverk består av cirka femhundra församlingar.

Vi kommer från och med hösten 2012 att sända två bibellärare varje session för att fördjupa, relativt nyomvända, pastorer i deras bibelkunskap. Under tre år kommer vi undervisa dessa 30 pastorer med två-tre veckors kurser var tredje månad i Hetauda. De flesta pastorerna kommer från låg-kast bakgrund, med minimal skolutbildning. Dessa kvarstår under utbildningen i sina församlingar som pastorer med underhåll för sina familjer.

Undervisningen kommer att fokusera på hela Bibeln bok för bok. En session fokuserar på det centrala temat i Skriften: "Guds Rike". Andra viktiga teman är förstås "etik" och "systematisk teologi". En session kommer att behandla utvecklingen av den kristna trosläran.

Pastor Raju kommer själv att leda den del i kurserna som berör ledarskap, församlingsbygge och själavård.

Undervisningen kommer att ske med föreläsningar. Vi har skrivit, till varje session, ett material på engelska som översatts till Nepali och tryckts. Detta ges till varje pastor. I själva undervisningsprocessen vid sessionerna lägger vi stor vikt vid gruppsamtal och gemensam reflektion över vad de skriftställen vi studerat betyder i församlingarnas kontext, sammanhang.

När de kommer hem till sina städer, kommer de att samla 10-30 pastorer och ledare vardera, för att träna dem i det som behandlats på första kursen.

Vi betalar för dessa hundratals pastorers resor, husrum, mat och material plus två lärares resor till och omkostnader i Nepal.

På detta sätt kommer vi att nå många kristna, genom att alla pastorerna också kommer att undervisa de bibelböcker vi arbetar med på kurserna till de ledare de samlar lokalt.

Nu behöver vi förebedjare och understödjare!

Anmäl dig till
Leif Holm, EFS präst Umeå. lthd67@gmail.com
Hans Sundberg, pastor, Uppsala. hans.sundberg@bergsbyn.se

När det gäller ekonomi se flik "support"

Vi kommer att skriva löpande information på vår hemsida, vilken är under konstruktion:
www.pastoralleadershiptraining.org

Och kanske viktigast, varför inte följa med på en resa till Nepal själv?
Det kommer att fördjupa ditt andliga liv!!!

/Hans Sundberg & Leif Holm