Resan till Nepal november 2016 


av Eric Paulsson

Under hösten 2016 kontaktade Claes Rangsjö mig och undrade om jag var intresserad av att följa med på en resa till Nepal. Claes och jag är gamla ungdomskompisar som gjort allt möjligt tillsammans i vår ungdom. Vi kom båda till tro i övre tonåren vilket gav en helt ny dimension till vår gemenskap.

Ändamålet med resan till Nepal var undervisning för pastorer och ledare. Claes skulle gå igenom Matteusevangeliet som en del i det 4-åriga träningsprogram som PLT erbjuder pastorer i Nepal och Indien.

Min insatts på resan var lite annorlunda och låg utanför PLT:s vanliga agenda. Tanken var att jag skulle ge en översiktlig undervisning om bibelns syn på pengar, ekonomi, arbetsliv och företagande mm. Inte att jag ser mig själv som någon expert på detta område, men som egen företagare har dessa områden alltid intresserat mig och inte minst som kristen utifrån ett Gudsrikesperspektiv. Trots att arbetslivet och ekonomi upptar en så stor dela av vår tid och vårt liv undervisas det väldigt lite om detta i våra kyrkor.

På samma sätt som människan och hela skapelsen kom in under förgängelsen genom Adams fall, så har Jesu försoningsdöd gett/erbjuder räddning, rättfärdighet och upprättelse för både mänskligheten och hela skapelsen. För mig innebär detta att det finns en Gudsrikesdimension för varje område som berör våra liv. Inte minst för arbetsliv, ekonomi och företagande.

En händelse som har inspirerat mig är det jag upplevt på resor till Kirgizstan på 90-talet. Kirgizstan, en Sovjetrepublik som blev självständig 1991, med mycket fattigdom och skyhög arbetslöshet (65%). Mitt i detta bryter Guds rike fram med kraft - mängder av människor blir kristna. I den situationen fick jag vara med att dela en enkel undervisning från bibeln om pengar, ekonomi och företagande. Det fanns ett oerhört sug hos deltagarna eftersom undervisningen berörde deras livssituation.

Något år senare startade dessa kristna en föreningsbank - IKTUS. Ny lagstiftning banade också väg för detta. Vi fortsatte stötta banken - den blev framgångsrik och genererade hundratals nya enkla näringsverksamheter, lyfte människor ur fattigdom och gav hopp. Några av oss som var med om detta upplevde en tydlig maning att starta en ekonomisk förening i Sverige med syftet att arbeta med mikrofinansiering - IKTUS Sweden.

Detta som lite bakgrund till min roll på resan.

För min del började resan på allvar när Claes och jag, inför avresan från Arlanda, mellanlandade hos Hans och Lotta Sundberg, fick smaka Hans fantastiska fisksoppa, dela tankar och visioner om Nepal - Hans skjutsade oss sedan till flyget.

Resan gick mycket bra med en halv dags väntan i Doha, Qatar - för att sedan slutligen landa i Katmandu. Claes och jag fick mycket tid att dela gemenskap och tankar under resan.

Detta var mitt första besök i Nepal och min första bilresa från hotellet i Dhulikel till kyrkan i Panauti blev något av en kulturchock - människor överallt, alla möjliga husdjur och ett gytter av olika transportfordon i en ända röra som rörde sig framåt som en trögflytande massa - men man blev snart van.

Något jag direkt gladde mig åt var församlingens vision som tydligt exponerades på en stor vepa i Bijaya church - "Göra Kristus känd för människor & församlingsplantering genom lärjungaskap", "Plantera 10 satellit-församlingar och ett bibelträningscenter till 2025", "Lyda missionsbefallningen - dela evangeliet - undervisa och göra lärjungar - döpa 500 personer till 2025", "Normer och värderingar: dela med sig, bry sig, älska och bygga".Kalusing Tamang

Visionen är inte bara en papperstiger utan något man verkligen gett sig till med stor överlåtelse. Kalusing Tamang som planterade församlingen i Panauti - startade med att vinna sina grannar och samla dem i vardagsrummet - detta var runt 1994 - idag är man cirka 600 personer, 5-6 satellit-församlingar inkluderat. Det framgår i samtal med Kalusing att det har inneburit ett högt pris. Enkla daglönarjobb för mat för dagen - ibland inget jobb och ingen mat på bordet! Försakade möjligheten till utbildning till förmån för Guds rike. Kalusing lovade sina barn att de skulle få studera - jobbade därför extra på en textilindustri i Katmandu. Varje morgon och kväll, före och efter jobbet, samlade han sina husgrupper till bön.

Sarita, Hanuk, Saritas kusin, och Mankaji

Dottern Sarita började undervisa barnen när hon bara var 12 år gammal. Hon har en kallelse till barnarbete och en vision att utveckla undervisningsmaterial för barn - är också ansvarig för barnarbete i en församlingsgrupp (20 församlingar) i Kavre distriktet.

Sarita är gift med Mankaji - som är PLT:s medarbetare i Nepal. Mankaji är ansvarig för ungdomsarbete inom samma församlingsgrupp.

Vi träffade också Hanuk - en kusin till Sarita - en begåvad ung man som, genom US-AID, arbetade med att kartlägga Nepals vattentillgångar för framtida vattenkraftutbyggnad. Efter avslutet projekt planerade Hanuk att läsa en Mastersutbildning. Jag skojade med honom att han troligtvis kommer att bli energiminister i Nepal!! Vem vet?Pastorsgruppen

Det var också oerhört inspirerande att träffa pastorsgruppen som vi undervisade. Tyvärr hann vi inte lära känna var och en på grund av tidsbrist och språkbarriärer. Man blir imponerad av att många av dessa enkla ödmjuka människor ansvarar för församlingar med hundratals människor - församlingar som växer och multipliceras.

I min undervisning lyfte jag fram Guds ursprungstanke i skapelseordningen - att både människan och skapelsen var välsignad av Honom. Att människan var kallad att bruka och bervara skapelsen - att vårt arbetsliv idag är en förlängning av den kallelsen. Och att syndafallets konsekvenser är upphävda i och genom Jesus Kristus - och att därigenom också förbannelsen att, "Tistel och törnen ska marken bära....I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd", också är bruten genom Jesu försoningsoffer.

Som ett nutida exempel lyte jag fram Almalonga I Guatemala, där till och med markens bördighet dramatiskt förbättrades när människor vände om från sina synder och proklamerade Jesus som Herre. Berättelsen är dokumenterad i filmen Transformation - I - se länken  https://www.youtube.com/watch?v=8zREo7JvywI

Precis som i Kirgizstan upplevde jag att det fanns ett stort intresse för dessa sanningar som kan förändra vår praktiska vardagliga livssituation - ge människor hopp och tro att omständigheter kan förändras.

Det var med stor tacksamhet och glädje som Claes och jag satte oss på planet i Katmandu för vår hemresa. Syskonen i Nepal bär vi med oss i våra hjärtan. Deras berättelser inspirerar oss till en större överlåtelse till det Gud har tänkt för våra liv!

Eric Paulsson, företagare och pastor i församlingen Vingården i Finspång