Missionsorganisationen PLT

är en del av TOUCHING ASIA
se www.touchingasia.org


Ledningsgruppen:


Hans Sundberg, director

Håkan Gabrielsson

Leif Holm

Claes Rangsjö

Håkan Sunnliden


Kassör:
Touching Asia
Lotta Andersson
anncharlotte@telia.com

Webmaster:
Leif Erixon, Mariestad
leffeerixon@gmail.com

Hans Sundberg, Director, TD

församlingen MOSAIK, Uppsala
Malma Bergsväg 34 B
75645 Uppsala
Sweden
+46723156658
email: hans.sundberg@me.com

Håkan Gabrielsson, Mission Director

Env. 25
911 34 Vännäs
Sweden
email:hakangabriel@gmail.com

Rev. Leif Holm, Rev.

pastor Björkstakyrkan Umeå
Nymfens Väg 25
907 52 Umeå
Sweden
+46(0)706-535337
email:ltdh67@gmail.com

Håkan Sunnliden, Rev. Teol Lic

Värnamo församling
Jönköpingsvägen 9
331 34 Värnamo
Sweden
+46(0)70 38 409 03
email:hakan.sunnliden@svenskakyrkan.se

Claes Rangsjö, Rev.

Betaniakyrkan Skara
Brunsbogatan 118
532 38 Skara
Sweden
email:claes.rangsjo@telia.com