Intryck från en missionsresa till Orissa och Kolkata i Indien

      25 april – 10 maj 2015


Hela detta äventyr började med att jag träffade Hans Sundberg, som tidigare varit min pastor i nio år. Vi hade inte träffats på många år och växlade några snabba artighetsfraser. Utan föregående varning erbjöd Hans mig då spontant att få följa med på en av de missionsresor han regelbundet gör till Indien och Nepal, i samarbete med missionsorganisationen Touch Asia. Under några år har han där ansvarat för ett projekt att samla ett antal lokala pastorer och evangelister för tio intensiva dagar av bibelundervisning, som följts av gruppreflektioner över texterna. Träffarna innebär också rika tillfällen till gemenskap. Efter varje undervisningstillfälle åker de deltagande pastorerna hem och använder gruppreflektionerna som utgångspunkt, för att i sin tur undervisa 10 - 30 andra pastorer. Det ger en multiplikationseffekt med potential att öka bibelkunskapen hos många hundra förkunnare av evangeliet. Målet är att hela Bibeln ska vara genomgången inom några år.

Bara några timmar tidigare, just den dag vi flög från Arlanda, inträffade en kraftig jordbävning i Nepal, som orsakade stor förödelse – med ca 3 000 döda och 15 000 skadade. Hans Sundberg, som planerade att tillbringa andra veckan av resan i Nepal blev därför tvungen att åka hem redan efter en vecka i Indien. Vi anlände till Kolkata (Calcutta) och fortsatte därifrån med nattåg till provinsen Orissa, ett hindudominerat område i norra Indien. Bishop (regional ledare) Prathap Pradhan mötte oss vid tåget och med sonen Caleb som chaufför togs vi snabbt till deras center, som ligger i ett litet inhägnat område i utkanten av staden. Där finns, förutom Bishop Prathams hem, samlingslokal, sovsalar för skolelever och barnhem. Prathaps fru Shikah ansvarade för köket och såg till att vi fick mycket god mat och praktisk omsorg hela tiden.

Den första dagen på plats, strömmade de flesta av deltagarna till, från ett mycket vidsträckt område. Första veckan gick Hans igenom 1:a och 2:a Petrusbreven, de tre Johannesbreven och Judas brev. Hans manövrerade med fast hand genom bibelböckerna och i gruppreflektionerna efteråt framgick det att undervisningen gett näring till många reflektioner bland pastorerna. När Hans åkt vidare efter halva tiden, tog jag vid och gick under några dagar igenom de 13 kapitlen i Hebreerbrevet. Min fru Görel ledde samtalen och gruppreflektionerna efter varje avsnitt.

Vi blev snabbt och påtagligt medvetna om att vi lyckats pricka in den varmaste tiden på året för vårt seminarium. Mitt på dagen varierade temperaturen mellan +38 och 45 grader. Det svenska värmerekordet genom alla tider (+38 gr) överträffades alltså så gott som varje dag. Därför tog vi siesta mitt på dagen för att hämta andan i vårt luftkonditionerade sovrum. Temperaturen i den lilla kyrkan (där det stundtals var strömavbrott under dagarna och alla fläktarna stod still) var emellanåt så gott som outhärdlig.

Efter de tio dagarna i Orissa återvände vi till Kolkata för några dagars gemenskap med våra vänner Maria Mondal Sandberg och hennes indiske man Dev Mondal. Maria och Dev tog hand om oss på bästa sätt och visade delar av Kolkata, som man knappast får samma inblick i som vanlig turist. Vi fick också besöka flera hem och lära känna många fina människor, som lever under mycket enkla förhållanden. Dev och Maria jobbar med praktiskt arbete för att långsiktigt och på olika sätt bygga relationer och skapa kontakter med människor i det bostadsområde, där de är verksamma. Förutom möten med lovsång och predikan, ungdomssamlingar och barnverksamhet så organiserar de bland annat läxläsning för skolelever och en fotbollsskola. Vi besökte också den tomt som Maria och Dev genom sin missionsorganisation fått möjlighet att köpa och där de steg för steg kommer att bygga lokaler för det arbete de är engagerade i.

Vi lämnade Indien efter två veckor med många omtumlande intryck inom oss. Värmen, den livliga och intensiva trafiken, där det alltid verkade finnas rum för en fil till, folkmyllret, fattigdomen, kontrasterna, den läckra maten, barn som räddats från trafficking och utsatthet till trygga förhållanden på olika center och mycket annat. Resan överträffade alla våra förväntningar och vi återvänder gärna en annan gång, om tillfälle ges.

Börje Norlén