Nepal 2:a resan | Reportage 1 | Bildreportage

Andra undervisningsresan till Nepal, feb 2013

Håkan leder Nattvarden i samband med avslutningen av våra två veckor i Hetauda.
I 1 Kor 11-14 hittar vi en enkel modell för de första kristnas gudstjänst. De höll dessa i sina hem, oikos, alltid i samband med måltider.

De fyra momenten är

 • Måltid tillsammans;
 • Nattvard;
 • karismatisk tillbedjan av Jesus i tungotal och med profetiska tilltal och undervisning;
 • förbön, dop, sändning.
 • Vi firade Gudstjänsten med våra vänner på kursen plus några till!


  Tillbedjan


  Philipps lovsångsbok


  Bijay ber för maten innan vi äter tillsammans - vilken god och härlig måltid!


  Hans predikar i pastor Moses kyrka fyrtio minuters resa från Haita, där vi hade vår kurs. Denna församling består nu av fem församlingar.

  Innan gudstjänsten bjöds på lunch och efter gudstjänsten på Tea. Då fick vi tillfälle att få några Jesus historier. Dels hur pastor Moses och hans fru kom till tro, och hur en av deras äldste kom till tro på Jesus Kristus. Alla människors historia är ett mirakel i sig.


  Vederbörligt avtackande! Vissa huvuden är absolut inte gjorda för Nepalesiskt mode!


  Håkan och Hans tillsammans med två ledare/en pastor/ i församlingen i Sarlai.


  Efter resan möttes några av lärarna till
  fördjupningsdagar i bön och samtal, men också till en
  högskolekurs på Fjellstedtska skolan i samarbete med
  Johannelunds teologiska Högskola. Temat är hinduism och
  buddism utifrån Nepalesisk kontext. Vi vill bli bra på att
  kommunicera Bibelns budskap till människor som kommer
  ifrån en helt annan kultur.


  Notera den Nepalesiska skriften. Den är våra inledande texter, översatta och tryckta för våra deltagare i kurserna, om Matteus, Markus och Paulus, hans liv och brev.


  Ganska nära kyrkan där vi håller våra kurser
  ligger en Cementfabrik. Den behöver verkligen mer
  reningsfilter för att skydda alla som bor i området
  mot utsläpp. Vi har fått en stort bönesvar då vi just
  fått reda på att fabriken stängs för att installera
  bättre luftrening!