Rapport Ranaghat, Indien mars 2016

Jag är glad och trött efter några mycket intensiva dagar i och utanför Calcutta och i en liten stad, Ranaghat, cirka två timmar norr om Calcutta airport, Ranaghat. Jag var där för att starta ett nytt projekt med PLT, denna gång i samarbete med två lokala organisationer:
—  Steppingstone, vilka arbetat i över tjugo år på tre platser i West Bengal, däribland i Ranaghat.
—  Hope, vilka arbetat i Calcuta, men också i Ranaghat.

Mestadels har båda organisationerna arbetat med att fokusera på behövande barn som får hem, mat, utbildning och levande försam­lingsliv. Steppingstones ledarpar heter Richard och Tracey Parsley från Scarborough UK, och Hopes Dev och Maria Sandberg Mondal.

Vi möttes förra året och när jag berättade vad PLT gör så var vi överens om att ett projekt skulle vara betydelsefullt för deras organisationer med fördjupad bibel - och troskunskap. Faktiskt var detta del av deras visioner från början. Så jag har besökt både Steppingstones styrelse i Scarborough och Hopes arbete i Indien.

Det här projektet är lite mer att likna vid vårt arbete tillsammans med Pioneerkirken i Norge. På grund av hårt pressade scheman kommer undervisningen att ske under några intensiva dagar istället för vecka/veckor. Den här gången var det Markus evangelium vi studerade. Jag hade bett deltagarna, som alla är unga ledare i sina församlingar, att förbereda genom att läsa Markus minst tre gånger den senaste månaden - med penna och anteckningsbok tillgängligt. Detta gjorde att jag inte behövde gå igenom evangeliet utan visste att de kunde sin Markus. Jag hade fem undervisningstillfällen förberedda enligt följande, varje session varade 2-2,5 timmar
—  Föreläsning
—  Group reflection, med gemensam delgivning
—  Bön i gruppen för varandra.
—  Fredagkvällen var avsatt för personlig förnyelse, "Come Holy Spirit", dvs mycket lovsång, undervisning och förbön.

Temata var följande:

A. Markus evangelium, datering, författarskap, vem är Markus?, olika förslag till indelning, något om Markus - Matteus - Lukas och hur författarskapet ska uppfattas.

B. Markus temata: Jesus är Guds Son.

C. Likhet och olikhet mellan inledningarna mellan de synoptiska evangelierna.

D. Forts Markus temata:
—  Jesus är Guds Messias
—  Jesus är Guds Son
—  Jesus är Herren, Jahve
—  Jesus är Människosonen
—  Jesus är Davids Son
—  Jesus är Läraren ( Rabbi), Profeten, Herden, Läkaren etc.

E. Markus om sluttiden, kap 13 och Jesus sista dagar, lidande, död och uppståndelse kap 14-16

Tyvärr hade någon ändrat på programmet så istället för kl 1000 som start, blev det kl 17.00! Men jag har varit med förr så jag fick snabbt förändra till tre undervisningstillfällen istället för de fem jag planerat. Det gick uppenbar­ligen bra enligt reaktionerna och vi hann med det mesta. Gud helade några personer, profetians gåva var närvarande och Gud gjorde det Han älskar: Han utgjöt Helig Ande över oss.

Torsdagkvällen predikade jag på ungdomsmötet i Hope, Calcutta. Söndagens gudstjänst kl 1730 predikade jag i Ranaghat, på Steppingstones möte där.

Självklart hade jag många samtal med olika ledare om deras situation och arbete. Jag är verkligen välsignad av den visdom som finns i dessa båda arbeten/organisationer.
Vi planerar nu för nästa session.

Be för oss i PLT, och för våra syskon och deras arbete. Gud behöver göra under för att alla aspekter ska fungera. T.ex. är ekonomin för PLT viktig.

Just nu pågår fyra projekt: Norge, Nepal, Indien 1 och 2. Längre fram i år är jag inbjuden att åka med till Armenien och Georgien. Till allt detta behövs nya medarbetare, en ny struktur, mer pengar - kanske Du, din familj och din församling vill stödja PLT - och kontakta oss om ni har frågor.

Vill du stödja mig personligen är du förstås välkommen, kontakta mig på email: hans.sundberg@me.com

Allt gott
Hans