Rapport från Nepalresan i feb 2016


Vi har haft flera sessioner i Hetauda Nepal sedan vi startade vårt arbete 2012. Här har över sextio pastorer och församlingsledare deltagit. Vi har undervisat de historiska böckerna i GT, evangelierna, Apostlagärningarna, Paulus liv och brev samt läroutvecklingen i den första kyrkan. Vi har varit noga med grupp-reflekterande tid och vi har alltid avsatt mycket tid för bön och lovsång. Nu har pastor Raju Sundas, som är apostolisk ledare för Hosanna med alla dess förgreningar (t.ex. barnhemmen där bl.a. Out of Ashes och Love Nepal ingår som två av sju-åtta olika samarbetspartner mot sexslaveri), meddelat att de avbryter bibelutbildningen som vi arbetat med tillsammans. Detta sker för övrigt också med det "Bible College" som bedrivits tillsammans med Touching Asia.

I Hosanna har man istället valt att fokusera på de elever som gått Bible College och samla dem från och med hösten 2015 till åtta olika regionala träffar med intensiv bibelutbildning. Vi kommer att sakna samarbetet men vi inser att Raju och Hosanna måste välja väg mitt i ett brinnande väckelsearbete med många öppna dörrar.

PLT har valt att fortsätta arbetet, men med nya deltagare och nygamla medarbetare! Vi har bett Saritha och Mankaji Tamang, som vi tidigare haft ett mycket gott samarbete med, att leda projektet i Nepal.

I februari 2016 reste Hans Lindholm och undertecknad till Dhulikhel, cirka tre mil öster från Kathmandu där den nya träningen startat.

Vi har förstås även inbjudit de pastorer/ församlingsledare som deltagit i Hetauda, men som inte är en del av Hosannas församlingsrörelse. Ett antal har visat intresse att delta och göra färdigt sin bibelkurs. Tyvärr kom ingen av dessa att delta i denna kurs, men vår inbjudan står kvar. Av de 58 pastor, församlingsledare och ledare som nu deltog är de flesta församlingsledande. De kommer från olika platser i Nepal bland annat från Sirlai, Gorkha, Surkhet, Kathmanduområdet samt närområdet. Dessa pastorer leder glädjande nog flera församlingsplanteringar utifrån olika kristna sammanhang.

Vår undervisning var vid detta kurstillfälle inriktat på Johannes författarskap i Nya Testamentet, d.v.s. i första hand Johannes evangelium och Uppenbarelseboken. Vi berörde Johannes brev också men behöver lyfta dessa mer framöver för att göra dem rättvisa.

Som förberedelse inbjöds alla deltagare att läsa Johannesevangeliet och Uppenbarelseboken tre gånger vardera, med penna och anteckningsbok redo så att kommentarer och frågor kom med till kursdagarna.

Vi började söndag eftermiddag med introduktion, middag och ordentlig presentation av var och en. Glädjande nog utgjorde kvinnorna en tredjedel av deltagarna.

Tyvärr var det väldigt kallt på nätterna men vi var väl förberedda och därför köpt in extra varma sovsäckar till alla deltagarna. Varje dag började sedan med en varm kopp te och något att äta. Måndag t.o.m. fredag föreläste Hans och jag. Särskilt viktigt har Johannes skildring av Jesus varit. Han är "Ordet", "Guds Lamm", "Vägen, Sanningen och Livet" osv. Föreläsningar varvades med frågor och samtal om dessa.


Vidare hade vi varje dag cirka två timmars gruppreflektioner och personlig förbön. Här har vi sökt hitta en form i vilken kunskapen enkelt kan föras vidare genom studium, dialog och bön. Enkelt uttryck så arbetar varje grupp med ett textavsnitt. De läser detta, ställer minst två frågor till texten: "Vad sa texten till dem som hörde den första gångerna?" Och "Vad säger samma text till oss idag?". Vi hade också kompletterande frågor som vi lät varje grupp arbeta med. Till exempel fick deltagarna en dag arbeta med frågan om vilken församling i Uppenbarelseboken kap 2-3 som beskriver den kristna kyrkan idag i Nepal.

Kvinnor och män arbetar tillsammans och söker fördjupad kunskap och förståelse. Denna enkla modell fungerar mycket väl, både på vår kurs och ute i fortsättningsarbetet.

Vår vision är ju nämligen inte bara att ha detta projekt för dem som deltar utan också att varje kursdeltagare samlar exempelvis femton andra ledare och undervisar dem. Då sker en snabb multiplicering av fördjupad bibelkunskap.
Vår bön och längtan är att vid varje resa få komma ett steg närmare att få rusta kristna ledare. Vår bön är att de, som vi, ska få växa i hängivenhet, bibelälskande och reflekterande över Guds stora möjligheter!

Hans Sundberg