November 2012

Samtidigt som höstmörket faller över vårt land och novemberregnet fyller bäckar och floder bränner solen bort regnvattnet och torkar ut flodfåran som passerar lokalen där pastorerna i Nepal tar del av bibelundervisning. Livets vatten flyter fram!
Bild och text: Leif Holm

Hans Sundberg undervisar från Markus evangelium och Pastor Raju Sundas översätter.

Både kvinnor och män bland pastorerna. Ivriga!

En av värdförsamlingens pastorer med barn!

Första sessionen höll till i Hatia, en by utanför Hetauda, nära en uttorkad flod.


Tillbaka