Session 1: 5-16 nov 2012

Oktober 2012

Förberedelser av första sessionen

5-16 november 2012

FÖRSTA SESSIONEN
  • Matteus och Markus.Guds rike
  • Introduktion av Empowerment Nepal
Lärare: Leif Holm, Hans Sundberg och Claes Rangsjö

Ledarskapsträning av Pastor Raju, Hosanna: Den bibliska grunden för ledarskap, 1 & 2 Timoteusbreven, Titus, Jesu undervisning etc

Lokal: Hetauda