PLT (Pastoral Leadership Training) i Nepal


Nepal hör till världens fattigaste länder. År 2010 levde 20 miljoner nepaleser i djupaste fattigdom. Förväntad medellivslängd är 57 år, och cirka 65 procent är analfabeter. Inkomsten per capita är omkring 470 US dollar (år 2009), och ca 31% lever under fattigdomsgränsen.

Eftersom Nepal är ett utvecklingsland, har befolkningen låg ekonomisk status och de är beroende av lantbruket för sitt uppehälle. Nepal är också ett kustlöst land. Höga kullar och berg täcker större delen av Nepals yta. Alla bönder kommer från samma område. De arbetar hårt året om för att överleva.

Gud har sitt sätt att sörja för Nepal. Han kallade lärjungar från sådana områden. På grund av fattigdomen kunde man inte gå i skolan, men till skillnad från förut kan man nu skicka sina barn till skolan. På grund av hur det var med den bristfälliga skolgången förr, har de flesta pastorerna och församlingsledarna ingen akademisk utbildning med undantag för städerna.

Det är under sådana förhållanden som PLT arbetar. De flesta fick ingen möjlighet till formell utbildning, inte heller teologisk utbildning, så genom PLT får de nu sådana möjligheter. De får fördjupad bibelkunskap och kompetens att kunna ge bibelundervisning. De deltar i PLT:s undervisning under 3 år i 3-månaders intervaller. Efter varje undervisningstillfälle åker de tillbaka till sina hemförsamlingar med en handlingsplan för att tillämpa det som de lärt sig. Detta hjälper dem att verka enligt Jesus metod att arbeta. När de träffas för nästa undervisningstillfälle, delar de med sig av sina erfarenheter och hur de arbetat.

Personligen är jag djupt tacksam till vår Herre och Frälsare för PLT och deras andra undervisningstillfälle. Den första gruppen avslutades i Hetauda och den andra började i Kavre, Panauti i februari 2016.

Deltagarna kommer från hela Nepal. De flesta kommer från mellersta Nepal (Sindhuli, Sarlahi, Chitwan och Kavre) och några från västra Nepal (Surkhet och Nawalparasi) Allt osm allt var det 65 som deltog i PLT, pastorer, äldste, diakoner och andra viktiga ledare i församlingarna.

Vid senaste undervisningstillfället var deltagarna så begeistrade över att få lära sig mer från/om Bibeln. De började med att dlea sina erfarenheter och de välsignelser de fått efter första sessionens avslutning. Denna samlings tema var ”Ledarskap genom Tjänande”. Första samlingen handlade om metoder för undervisning, medan andra samlingen var interaktiv med praktiserande av de metoder man lärt sig.
All ära lov och pris till vår Herre Jesus Kristus Amen. 

Mankaji Tamang

Alla deltagare Ledare i satellit-församlingarna Pastorer, Äldste och Diakoner Cellgruppledare och assistenter till nyckelledare