Tredje undervisningsresan till Nepal, juni 2013

Undervisningen under dagarna var:

  1. Pastor Raju Sundas - ledarskap utifrån ett nepalesiskt perspektiv
  2. Pastor Hans Sundberg, de sex återstående Paulusbreven
  3. Susanna Brännström, Bergen Pioneerkirken, om "vår identitet i Kristus"

Med på resan var även
Kathrine Kehne, Bergen Pioneerkirken
Gösta Ståhl, Motala Baptistförsamling

Susanna Brännström delar här med sig av sin berättelse och sina bilder från resan.

Vi hade förmånen att följa med Hans Sundberg på pastors- och ledarträning i Nepal. Under en veckas tid var det genomgång av Paulus brev. Det var otroligt att se teologisk undervisning levande och livsförvandlande. De sista dagarna var det Timoteus brev. När Hans gick igenom Timoteus breven och berättade om hur svårt Timoteus hade som ledare, var det många känner igen sig. Efter undervisningen var det tid för förbön. "Kan de som känner igen sig i Timoteus ställa sig upp", bad Hans. "Om du har blivit kritiserad eller motarbetad kan du också ställa dig upp". Flera ställde sig upp och Gud helade och upprättade dem. Vi fick vara med och be för en kvinna som hade blivit utsatt för falska rykten. Det var fantastiskt att se hur det lyfte av henne och Gud gjorde henne fri.

Gud verkade konkret in i liv och folk gick därifrån förändrade och med nytt hopp. Ordet blev levande och talade in i liv. Dessa ledare fick en helt ny förståelse av Paulus och kyrkan. Strategin är att de åker hem till sina församlingar och undervisar 30 nya ledare som i sin tur ska undervisa 30. Det är ett enormt stort behov av teologisk undervisning, då många är nykristna och satta in i ledarskap.

Det var undervisning som var kulturellt relevant. Att få vara med och höra hur de Nepalesiska pastorerna diskuterade skiljemuren som Paulus skriver om i Efesierna 2:14, var spännande. De hade fått frågan om vad som är en skiljemur i det Nepaliska samhället. Plötslig säger en av pastorerna "det är kastsystemet som separerar oss från varandra" och alla känner igen sig. Paulus undervisning blir levande och aktuell.

Det är utmanande att höra hur folk kommit till tro på Jesus. De flesta kommer till tro på grund att de själva eller någon i familjen har blivit helad. Vi fick höra den ena historien efter den andra om hur både sjukhus och häxdoktorer hade gett upp och då gick det till slut till de kristna. De kristna garanterade att Gud skulle hela och det var också det som skedde. Hur ofta vågar vi ge en sådan garanti? Vi har mycket att lära av de kristna i Nepal och tro på Gud och att ingenting är omöjligt för honom.

Gösta Ståhl delar också med sig av sina upplevelser från resan.

Jag har alltid varit en analyserande person så även vid min resa till Nepal. Landade den 10 juni i Kathmandu, blev väl omhändertagen av några vänner från kyrkan som skjutsa mig till hotellet. Tisdagen var jag runt på den kristna skolan i Kathmandu, en verksamhet som omfattar skola från dagis, förskola upp till högstadiet. Det var en positiv upplevelse att träffa alla elever och deras lärare.

Onsdagen besökte vi barnhemmen där flickor togs om hand för att inte hamna i barnprostitution. Jag liksom de flesta berörs av flickornas öden, och kan inte förstå föräldrars brist på empati för sina döttrar. Jag besökte även bibelskolan i Kathmandu, det var en härlig upplevelse att höra eleverna berätta att de tänkte arbeta i sina respektive församlingar när de var klara med utbildningen.

Torsdag: Hans Sundberg tog oss till Hetauda för att tillbringa några dagar på pastorsutbildningen för ca 30 pastorer som går en intensivkurs där de får lära sig vad bibeln säger oss i olika frågor.

Min reflektion över vad jag upplevde i Nepal är denna: de kristna i Nepal har inte någon teologisk kunskap att skryta med, men de har upplevt Guds kraft till helande och upprättelse, den heliga anden bor i dom, och de är fyllda med kärlek till varandra. Jag tror inte att de ens funderat över olika teologiska funderingar, Jesus har helat och befriat och gett dom nytt liv och det betyder allt. De är inte sena med att berätta vad Gud gjort i deras liv. Därför ser jag det som EMPOWERMENT NEPAL gör är av största vikt att ge pastorer i Nepal större kunskap i vad bibeln säger. Det arbetet kommer att betyda mycket för den kristna församlingen i Nepal. Nepal är ett fattigt land med stor arbetslöshet, min bön är att hitta något man kan göra för att få mina syskon att klara av sin dagliga försörjning på egen hand. Därför kommer jag att återvända till Nepal för att undersöka olika möjligheter. Fortsätt be för Nepal och offra pengar till utbildningen av deras pastorer.

Gud är större, Han ska göra det.