Spännande tider!
22-23/8 2014 startade en bibel-teologisk utbildning i Haugesund, Norge. Denna utbildning vänder sig i första hand till ledare inom Pioneerkirken i Norge. Vi kommer att träffas tio gånger under två års tid, tre träffar höst och två träffar vår. Fokuset är på att fokusera på Nya Testamentets böcker, samt en mer översiktlig undervisning över Gamla Testamentets böcker. Vidare undervisar vi förstås om Bibelns auktoritet och tillförlitlighet.

Självklart ingår självstudier i kursen. En översikt över Bibeln på norska lästes vid första sessionen.

Vid första träffen kom 25 ledare från de olika Pioneerkirkekyrkorna på Vestlandet. Tillsammans med huvudlärare Hans Sundberg, kommer Pioneerkirkens egen pastorer att undervisa. Vid båda träffarna medverkade Gunnar Breistein pastor i Haugesund PK.

Session 1 fokuserade på översikt över Nya Testamentet, historien och Apostlamötets beslut. I gruppsamtal fördjupades frågorna till vad NT betyder för oss idag i våra husgrupper och församlingar.

Session 2 gick vi igenom Johannes Evangelium. Översikt Och fokusering på de viktigaste temata som Johannes pekar på:

 • Liv - Död
 • Ljus - Mörker
 • Jesu pre-existens
 • Se Guds Lamm, om Jesu offergärning och uppståndelse.
 • Kursbok var NT Wrights Johanneskommentar.

  Snart sker session 3 (5-6/12), då kommer Romarbrevet att behandlas. Vi läser alla John Stotts kommentar som fördjupning, innan vi möts.

  En viktig sak är att vi efter alla föreläsningar har gruppreflektioner, då deltagarna delar sina perspektiv och frågor. Fredagkvällen avslutas självklart alltid med lovsång, bön och förbön. Vi bygger ju inte vara på kunskap i huvudet, utan minst lika mycket på att känna Guds Andes liv tillsammans.

  Hans Sundberg